اهداف انجمن

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
19:23 - شنبه 16 فروردین 1399
اهداف انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایی این رشته صنعتی که به نوبه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز هست تشکیل گردیده است.

این هدف از طریق برنامه ریزی و فعالیت در جهت حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و همچنین دفاع از منافع صنفی و حرفه‌ای ماشین سازان صنایع غذایی کشور و نیز برنامه ریزی و فعالیت هدفمند در جهت حمایت از توسعه این صنعت با رویکرد بهبود کمی و کیفی، وضع اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی اعضا انجمن در سراسر کشور پیگیری و محقق خواهد شد.