برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن در تاریخ 1/2/1394

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
08:58 - جمعه 02 اسفند 1398
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن در تاریخ 1/2/1394
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن در تاریخ 1/2/1394
در تاریخ 1/2/1394مجمع عمومی عادی برگزار گردید و طی ان پس از تصویب گزارش بازرس قانونی ، صورت های مالی تصویب و پس از ان رای گیری برای انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل در حضور اکثریت اعضاء انجمن و بازرسین وزارت کار و اتاق ایران انجام گرفت و اقای علیرضا میر بابا به عنوان بازرس اصلی و اقای علی یادگاری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران