جلسه هیئت مدیره مورخ 2/7/1392

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
09:36 - جمعه 02 اسفند 1398
جلسه هیئت مدیره مورخ 2/7/1392
جلسه هیئت مدیره مورخ 2/7/1392
در جلسه هیئت مدیره مورخ 2/7/1392 با توجه به رعایت نکردن اساسنامه از طرف یکی از اعضا ، مصوب گردید عضویت این شرکت به حالت تعلیق در اید. مراتب فوق به صورت رسمی به اطلاع شرکت مذکور اعلام میگردد.
هیئت مدیره انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران