مجمع عمومی عادی انتخاب هیئت مدیره

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
09:15 - سه شنبه 08 بهمن 1398
مجمع عمومی عادی انتخاب هیئت مدیره
مجمع عمومی عادی انتخاب هیئت مدیره
 جلسه مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران در تاریخ 1395/09/17در محل دفتر انجمن برگزار گردید.
مجمع با رسیدن اعضاء حاضر به حدنصاب براساس اساسنامه انجمن بصورت رسمی آغاز گردید.
بازرسین وزارت کار و اتاق ایران به حسن اجرای جلسه مجمع نظارت داشتند.
در ابتدای جلسه آقای نائلی رئیس هیئت مدیره انجمن طی سخنانی ضن تشکر از حضور اعضا و میهمانان محترم به صورت اختصار گزارشی از عملکرد هیئت مدیره در طی سه سال گذشته عنوان کردند.
پس از آن بازرس انجمن ضمن تأیید صحت عملکرد هیئت مدیره در طی سه سال گذشته طی سخنانی سر فصل فعالیت های انجمن را به سمع حضار رسانید و پس از آن دبیر انجمن با تشکر از حضور فعال اعضا انجمن در مجمع طی سخنانی ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره شمه ای از فعالیت های مهم انجمن را مطرح کردند.
پس از آن بصورت رسمی اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید.
1) آقای عبدالله کریمی رئیس 2) آقای مهدی میرعشقی نایب رئیس 3) آقای اکبر ملکی ناظر اول 4) آقای حسین بالاور نماینده شرق صنعت ناظر دوم 5) آقای سید محمدرضا پورسیدی منشی بعنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند.
پس از آن 12 نفر از اعضاء حاضر در مجمع به شرح ذیل کاندید انتخاب هیئت مدیره شدند
1) آقای هومان رحمانی 2) آقای قاسم وفایی 3) آقای فضل الله حسینی 4) آقای مجتبی نائلی 5) آقای سعید مستغاثی 6) آقای ایمانعلی قهرمانی 7) آقای علی مصیبی 8) آقای محرمعلی علمیه9) آقای علی فتوت10) آقای قربانعلی عباسی11) آقای ناصرعلی خزایی12) آقای نیما سیدالحکمایی
سپس رای گیری به صورت مخفی بعمل آمد و آراء ذیل کسب گردید.
1) آقای نیما سیدالحکمایی 26 رأی
2) آقای مجتبی نائلی 24 رأی
3) آقای ناصرعلی خزائی 20 رأی
4) آقای علی مصیبی 18 رأی
5) آقای ایمانعلی قهرمانی 16 رأی
6) آقای فضل الله حسینی 14 رأی
7) آقای قاسم وفایی 12 رأی
8) آقای هومان رحمانی 11 رأی
9) آقای قربانعلی عباسی 9 رأی
10) آقای سعید مستغاثی 9 رأی
11) آقای علی علمیه 9 رأی
12) آقای علی فتوت 6 رأی
و بر اساس آراء اعضاء هیئت مدیره و یک عضو علی البدل انتخاب شدند
به دلیل اینکه رای 3 نفر از کاندیدها برای عضو علی البدل دوم مساوی شد، برای انتخاب یکی از این سه نفر دوباره رأی گیری انجام گرفت و آقای عباسی بعنوان عضو علی البدل دوم هیات مدیره انتخاب شد.
در طی مراسم ماهنامه صنعت بسته بندی جلسه مجمع را تحت پوشش رسانه ای قرار دادند و با برخی از اعضاء انجمن و نیز هیئت مدیره مصاحبه کردند.
جلسه مجمع با تأیید انتخابات مجمع توسط بازرسین وزارت کار و اتاق بازرگانی ایران خاتمه یافت.
در انتها، جلسه هیأت مدیره جدید برگزار گردید و انتخابات تعیین سمت به شرح ذیل انجام گرفت.
1) آقای مجتبی نائلی رئیس هیئت مدیره
2) آقای ناصرعلی خزائی نایب رئیس هیئت مدیره
3) آقای نیما سیدالحکمایی خزانه دار و عضو هیئت مدیره
4) علی مصیبی عضو هیئت مدیره
5) ایمانعلی قهرمانی عضو هیئت مدیره
6) فضل الله حسینی عضو هیئت مدیره
7) قاسم وفایی عضو هیئت مدیره
8) محمد کاظم شکرکن دبیر انجمن
9) هومان رحمانی عضو اول علی البدل
10) قربانعلی عباسی عضو دوم علی البدل
جلسه هیئت مدیره در ساعت 19 پایان یافت