مجتبی نائلی

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
00:30 - جمعه 27 دی 1398
مجتبی نائلی
مجتبی نائلی
نایب رئیس هیئت مدیره
شماره تماس : 45851955-021
پست الکترونیک: koshesh@ifmma.ir
مدیر عامل شرکت کوشش کاران