مقابسه کالا

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
مقابسه کالا
مقایسه محصول:
 
عنوان محصول: مخازن
شرکت:شرکت مخازن استیل غرب
حذف از مقایسه:
مشخصات فنی :
- مخازن پروسس (سه جدار )
 - مخازن ایزوله و نگهداری ( دو جدار )
- مخازن تک جدار
    ظرفیت : 200 الی    50.000 لیتری
   قابلیت طراحی ساختار و نوع همزن متناوب با نوع محصول و فضای موجود

کاربرد:لبنیات ، نوشیدنیها ، مواد آرایشی و بهداشتی ، صنایع دارویی و شیمیایی