صندوق انتقادات و پیشنهادات

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
20:34 - شنبه 16 فروردین 1399
صندوق انتقادات و پیشنهادات

فرم انتقادات و پیشنهادات

نام ونام خانوادگی *موضوع
* آدرس پست الکترونیکی کد امنیتی
* متن