رباط ماشین خلیلی

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
06:50 - سه شنبه 25 تیر 1398
رباط ماشین خلیلی
نام شرکت: رباط ماشین خلیلی
محصولات تولیدی: