بازدید معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت دانش بنیان ماه ماشین آریا

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
18:02 - سه شنبه 29 بهمن 1398
بازدید معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت دانش بنیان ماه ماشین آریا
بازدید معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت دانش بنیان ماه ماشین آریا
 

تاریخ درج:1397/09/11
منبع خبر:انجمن صنفی ماشین سازان