دستگاه سیل القایی اتوماتیک 16000 آب خنک

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
09:19 - سه شنبه 08 بهمن 1398
دستگاه سیل القایی اتوماتیک 16000 آب خنک
شرکت تولید کننده: بهکار الکترونیک کرج
کاربرد: سيل القايی توسط سيم پيچی انجام می شود که در اثر عبور جريان الکتريکی، ميدان مغناطيسی ايجاد می کند و اين ميدان الکترومغناطيسی باعث داغ شدن فويل آلومينيومی می شود که لايه واکسی و لايه پلی اتيلنی را گرم می کند. ذوب شدن لايه پليمری روی فويل باعث چسبيدن فويل به دهانه بطری می شود و همچنين لايه واکسی ذوب شده وجذب اولين لايه می شود که پس از سرد شدن، دو قسمت از هم جدا می شود( فويل آلومينيومی و مقوای کاغذی يا فوم). اگر در ظرف را باز کنيم، مقوای کاغذی يا فوم داخل در قرار گرفته و فويل آلومينيمی به دهانه ظرف چسبيده است. برای مصارف مختلف ظرفهايی از جنسهای مختلف بکار می رود و به تبع آن انواع فويلها را خواهيم داشت.
  • شرح محصول
  • مشخصات فنی
  • نظرات کاربران