نحوه عضویت در انجمن

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بسمت غرب، انتهای پل آزمایش، خیابان مهدی اول پلاک 213، واحد 7

021- 88485356, 8 021- 88485357
آدرس پست الکترونیک : info@ifmma.ir
Iran Food Machinery
19:26 - شنبه 16 فروردین 1399
نحوه عضویت در انجمن
  1. شرکت درخواست کننده عضویت در انجمن ماشین سازان صنایع غذایی فرم درخواست عضویت (اطلاعات اولیه) را پر کرده و ارسال می‌نمایید.
  2. درخواست عضویت شرکت در اولین جلسه هیئت مدیره بررسی می‌گردد.
  3. فرم اولیه عضویت که درخواست اطلاعات تکمیلی می‌باشد، در صورت تایید هیئت مدیره برای شرکت ارسال می‌گردد و شرکت اطلاعات مورد درخواست را ارسال می‌نماید.
  4. بررسی اطلاعات تکمیلی ارسالی و مطابقت با ضوابط و شرایط انجمن
  5. ارسال فرم درخواست نهایی عضویت از طرف انجمن به شرکت
  6. ارسال فیش‌های ورودی، حق عضویت سالیانه و تکمیل و مهر و امضاء فرم درخواست نهایی
  7. شرکت به عضویت انجمن درآمده و گواهی عضویت از طرف انجمن برای شرکت ارسال می‌گردد.